foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
matek házi, függvénytábla, szendvics, üdítő, tornacucc, szódoga, puszi

Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola

Vas Megyei Szakképzési Centrum

Az intézmény jogelődje, a 411. sz. Ipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola 1986-ban jött létre a 405. sz. Ipari Szakközép- és Szakmunkásképző Intézetből kiválva. Az iskola harminc éves története során több szervezeti és szerkezeti változáson ment keresztül.

1986. és 1990. között nagyon széles skálájú képzési szerkezetben működött. A Műszaki Szakközépiskola keretében cipőipari, építőipari és ruhaipari technikusképzés folyt, ezzel párhuzamosan 1987. és 1991. között ruhaipari szakközépiskola is működött.
A szakmunkásképzés területén az alábbi szakmákra készülhettek fel a tanulók: cipőfelsőrész-készítő, cipőgyártó, ács-állványozó, szobafestő-mázoló, kőműves (építő), bútorasztalos, burkoló, víz- és csatornamű kezelő, épületasztalos, fényező-mázoló, nőiruha-készítő, férfiruha-készítő, fodrász, fonalgyártó, szövő.

A már érettségizettek számára beszámoltató rendszerű kiegészítő szakmunkásképzés keretében fodrász, kozmetikus, fogműves (fogtechnikus) és egyéb szakmák elsajátítására kínált lehetőséget az iskola. Az alapítás óta működő levelező tagozaton a cipő-, ruha-, és textiliparhoz kötődő érettségi-képesítő bizonyítvány megszerzésének lehetőségét is biztosítottuk.

Jelentős változást hozott intézményünk életében az 1990. év. Kivált iskolánkból az építő-, és faipari képzés, és önálló intézményként, mint Hefele Menyhért Építőipari és Faipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola működött tovább. A szétválás profiltisztulást is jelentett, mert 1990 óta az iskola képzési szerkezetében a könnyű- és szolgáltatóipari szakmák domináltak.

Az 1992/93-as tanévtől indítottuk be a kísérleti szakmunkásképzést nőiruha- és férfiruha- készítő szakmában. Ezt a képzési formát iskolánk dolgozta ki, a Művelődési Minisztérium által engedélyezett, helyi tanterv alapján folyó kísérleti képzést az ország közel 50 iskolája vette át és adaptálta. Az 1995/96-os tanévtől kezdte meg iskolánk a fokozatos áttérést az új képzési struktúrára, a négy éves szakmunkásképzésre. Ezzel igazodtunk a közoktatási törvény előírásaihoz, mely szerint a szakképzés a tankötelezettség teljesítése utáni képzési szakaszra tevődik át. A 2+2-es rendszerű szakmunkásképzési formát is iskolánk dolgozta ki az új oktatási és szakképzési törvényeknek megfelelően, a három éves hagyományos szakmunkásképzés anyagának négy évre történő átcsoportosításával, figyelembe véve a kísérleti képzés órakeretét és tapasztalatait.

1996 szeptemberétől a szakmunkások szakközépiskolájával tovább bővült iskolánk oktatási kínálata. Ez a 3 éves levelező rendszerű szakmunkások szakközépiskolájának kétéves intenzív nappali változata, melynek tantervét és programját a képzés kidolgozójától, a szombathelyi Élelmiszeripari Szakközépiskolától vettük át.

1996 tavaszán sikerrel szerepeltünk a Soros Alapítvány Önfejlesztő Iskolák pályázatán, akkor kezdtük meg az intézmény új pedagógiai programjának kidolgozását. Tagja lettünk az Önfejlesztő Iskolák Egyesületének, mint modelliskolai hálózati pont képzést szervezhettünk a Neumann János Általános Iskolával és a Vas Megyei Pedagógiai Intézettel közösen a megye más iskoláinak. A 9-10. évfolyam helyi tantervével eredményesen szerepeltünk a Művelődési és Közoktatási Minisztérium és a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány közös pályázatán, tantervünket a megjelenés után a pedagógiai intézeteken keresztül az egész országban terjesztették, megtalálható az interneten az Országos Közoktatási Intézet tantervbankjában. Fejlesztő munkánk elismerésének is számított, hogy a Magyar Televízió félórás filmet forgatott iskolánkról, és bázisiskolája lettünk a Holland - Magyar Közoktatási Vezetőképző Programnak.

1997 nyarán a fenntartó Önkormányzat jóváhagyta névváltoztatási kezdeményezésünket. Ettől kezdve lett intézményünk neve: Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium.

Az új szakmai és vizsgakövetelmények, illetve a központi programok kiadása után (1998. szeptember 1-től, a pedagógiai program bevezetésének időpontjától) az iskola áttért az OKJ (Országos Képzési Jegyzék) szerinti szakképzésre.

1997 őszétől a pedagógiai munka minőségének folyamatos javítására teljes körű minőségbiztosítási menedzsmentet (TQM) alakítottunk ki az Expanzió Humán Tanácsadó Kft. szakembereinek segítségével. Tapasztalatainkról több konferencián, pedagógus- továbbképzésen számolhattunk be, főiskolai hallgatók írtak szakdolgozatot iskolánk minőségbiztosítási tevékenységéről. Ennek ellenére az ezen a téren megtett első lépéseket egyfajta kísérleti szakasznak tekintettük, a továbblépést – sikeres pályázatunk nyomán – a Comenius Minőségfejlesztési Program I. intézményi modelljének kiépítése jelentette 2001- 2003. között.

2001 szeptemberétől, a módosított pedagógiai program és a kerettantervekhez igazított helyi tanterv bevezetésének az évétől módosult képzési tevékenységünk: szolgáltatóipari szakközépiskolát indítottunk a leendő kozmetikusok, fogtechnikusok, fodrászok számára, a könnyűipari szakmacsoportban pedig az akkreditált felsőfokú képzés feltételeit teremtettük meg.

2003-ban sikeres pályázat nyomán intézményünk – egyedüli Vas megyei iskolaként – lehetőséget kapott a Szakiskolai Fejlesztési Programban való részvételre. A Szakiskolai Fejlesztési Program során sok hasznos továbbképzésen vettünk részt, és eszközállományunkat is jelentős mértékben bővíteni tudtuk (pl. interaktív táblák, informatikai eszközök, egyéb szemléltető eszközök stb. beszerzésével). 2007. augusztus 1-től a Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium, az Oladi Művelődési Központ és a Simon István utcai Általános Iskola összevonásával egy új intézmény jött létre. Az Oladi Általános Művelődési Központ (Oladi ÁMK) intézményegységei az Oladi ÁMK Simon István utcai Általános Iskolája, az Oladi ÁMK – Savaria Ifjúsági Centrum és az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolája voltak.

A 2008/2009. tanévtől kezdődően beindítottuk a webgazdasági szakközépiskolát. Sajnos ezt a képzési formát nem sikerült meghonosítanunk, három évfolyam után megszűnt ez az osztály.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata több döntést hozott 2011. évben a város közoktatási intézményrendszerének átszervezéséről. Az Oladi ÁMK a megszűnt Szent- Györgyi Albert Középiskola jogutódja lett, egyúttal – kifutó jelleggel - átkerült az egészségügyi fakultációval működő gimnáziumi képzés. Ezért nevünk 2011. augusztus 1-től Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájára változott. 2012. augusztus 1-én tagintézményként csatlakozott az Oladi ÁMK-hoz a Nyitra utcai Általános Iskola és Művelődési Ház. 2013. január 1-től az Oladi ÁMK-ban megszűnt a művelődési tevékenység, az intézményegység pedig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ igazgatása alá került Oladi Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola megnevezéssel.

2015. július 1-től az NGM-hez történt átkerülés után nevünk Szombathelyi Szolgáltatási SZC Oladi Szakképző Iskolájára változott. A 2015/2016. tanévben intézményünk szakmai struktúrája bővült, hiszen hosszú évek után felnőttoktatás keretében női szabó, ruhaipari technikus, szociális gondozó és ápoló, valamint gyakorló kozmetikus tanulókat oktattunk. A 2016-os év sem múlt el névváltoztatás nélkül, az új iskolatípus bevezetése megjelent elnevezésünkben is.

2016. szeptember 1-től Szombathelyi Szolgáltatási SZC Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában szakmai képzéseink a hatályos OKJ rendelkezéseknek megfelelően a kiadott Szakmai és Vizsgakövetelményeknek illetve Szakképzési Kerettanterveknek megfelelően folynak. Ebben a tanévben a felnőttképzés beindítása jelentette az újdonságot, szociális gondozó és ápolókat valamint gyógymasszőröket képeztünk.

2019. szeptember 1-től a sport és pedagógia ágazat szakgimnázium bevezetése jelenti az újdonságot, a kihívást. A sport ágazaton belül fitness-wellness instruktor (érettségivel együtt megszerezhető mellék-szakképesítés: regeneráló balneoterápiás masszőr), a pedagógia ágazaton belül pedig a gyógypedagógiai segítő munkatárs (érettségivel együtt megszerezhető mellék-szakképesítés: óvodai dajka) szakképesítést tudunk felajánlani az érdeklődőknek.

Copyright © 2020 Oladi Szakképző Iskola Rights Reserved.